OFERTA

Obsługa inwestycji

 • nadzory inwestorskie i kierowanie budowami, doradztwo w zakresie organizacji procesu inwestycyjnego
 • doradztwo techniczne w zakresie robót ogólnobudowlanych, montażowych, wyburzeniowych, remontowych, inżynieryjnych, drogowych
 • opracowanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych w zakresie robót ogólnobudowlanych, montażowych, wyburzeniowy, remontowych, inżynieryjnych, drogowych
 • certyfikacja energetyczna obiektów budowlanych
 • przygotowanie wycen obiektów, inwestycji na potrzeby kredytu bankowego
 • przygotowanie dokumentacji przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz dla inwestorów prywatnych
 • rozliczenie budów, inwestycji, firm wykonawczych
 • wycena inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej, koncepcji
 • analizy kosztowe, technologiczne rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych
 • poszukiwanie, negocjacje oraz wybór wykonawców robót i dostawców materiałów
 • przeglądy okresowe obiektów

 Prawa autorskie zastrzeżone | Inwest-Serwis 2012